ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจาก อย.

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ต้องผ่านมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือรองรับ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้นำเข้าจึงจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเสียก่อน ซึ่งสินค้าที่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. อาทิเช่น

 • อาหาร
 • ยา
 • สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • สารเสพติด
 • สารระเหย
 • เครื่องสำอาง
 • วัสดุและสารอันตราย

5 ขั้นตอนเพื่อได้รับการอนุมัติจาก อย.

 1. การอนุมัติก่อนขาย เช่น การตรวจสอบโรงงาน คุณภาพสินค้า และการโฆษณา
 2. การควบคุมหลังการขาย เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการถือครองใบอนุญาต
 3. โปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยของผู้บริโภคหลังจากการเปิดตัวสินค้า (เช่น การตรวจสอบผลข้างเคียง เป็นต้น)
 4. การคุ้มครองผู้บริโภคและการให้ความรู้ เพื่อดูว่า ข้อมูลที่ให้กับผู้บริโภคนั้นเพียงพอและถูกต้อง
 5. การสนับสนุนทางเทคนิคและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดหรือสนับสนุนโดย อย.)

ดำเนินการอย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ Pro License

เนื่องจากทาง อย. นั้นมีรายการสินค้าควบคุมหลากหลายรายการ รายละเอียด ขั้นตอน รวมไปถึงระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ท่านต้องการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งโดยปกติแล้วหลังจากที่ได้สินค้ารับใบอนุญาต สิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินค้าจะมีอายุประมาณ 3 ปีหลังจากได้รับการรับรอง

ทาง Pro License จะช่วยเหลือลูกค้า ให้ผ่าน 2 ขั้นตอนสำคัญในการขอใบอนุญาตได้อย่างราบรื่น นั่นก็คือ

 1. การขออนุมัติโรงงานสำหรับการผลิต
 2. การขออนุมัติตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์

แม้กระบวนการขออนุมัตินั้นจะก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหลากหลาย แต่เราจะช่วยท่านผ่านขั้นตอนต่าง ๆอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มที่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมในการตรวจโรงงานที่เหมาะสม ให้ท่านพร้อมสำหรับรับการตรวจสอบจาก อย.  นอกจากนี้เรายังยินดีทำงานร่วมกับทีมนักการตลาดของท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานของ อย. รวมไปถึงการแปลเอกสารที่จำเป็นอีกด้วย

หากท่านยังนึกภาพไม่ออกว่าการขออนุมัติจาก อย. นั้นยุ่งยากเพียงใด ท่านสามารถดูส่วนหนึ่งของเอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตจากทางหน่วยงานได้ด้านล่าง เช่น

 1. ข้อมูลสินค้า
  • ชื่อทางการค้า
  • คำอธิบายประเภทและคุณลักษณะของสินค้า
  • องค์ประกอบของวัตถุดิบ
  • วัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ
  • บรรจุภัณฑ์
  • ลักษณะทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของส่วนผสมโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวมทั้งหมด และปริมาณลักษณะทางจุลชีววิทยา
  • อายุการเก็บรักษา
  • ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต
 2. แผนผังกระบวนการผลิต
  • ระบุขั้นตอนการผลิต
  • ระบุอุณหภูมิ เวลา ความดัน และกรรมวิธีการต่าง ๆ
  • ระบุจุดควบคุมวิกฤต (CCP)
 3. ใบรับรองสูตร (COF)
  • วันที่วางจำหน่าย
  • ชื่อการซื้อขายและประเภท
  • สัดส่วนองค์ประกอบ (ตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละองค์ประกอบ)
  • ชื่อ, ตำแหน่ง, คุณสมบัติ และ ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ
 4. ใบรับรองการวิเคราะห์ (COA) (การให้รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางเคมี (เช่น Antioxidant, BHA, BHT))

  • ชื่อการค้าและประเภทของผลิตภัณฑ์
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้ส่งและผู้รับมอบ
  • วันที่วิเคราะห
  • ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
  • วิธีวิเคราะห์ พร้อมผลการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา
  • ชื่อ, ตำแหน่ง, คุณสมบัติ และ ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการ
 5. หนังสือรับรองจาก อย.
 6. ของประเทศต้นทาง
 7. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด
 8. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

สินค้าบางประเภทสามารถได้รับการรับรองจาก เขตอำนาจศาล ประจำจังหวัด ในขณะที่สินค้าบางประเภทต้องได้รับการควบคุมและรับรองจากรัฐบาลกลางเท่านั้น  ซึ่งทาง Pro License ช่วยหาทางหนทางที่เร็วที่สุด และคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือรับรอง

ท่านสามารถค้นหาประเภทของหนังสือรับรองที่ท่านต้องใช้ที่นี่ และหากท่านไม่สามารถหาใบรับรองที่เหมาะสมได้ ท่านสามารถติดต่อเราได้สำหรับการปรึกษาส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์ว่า หนังสือรับรองจาก อย. ประเภทไหนที่ท่านจำเป็นต้องใช้

ค้นหาใบอนุญาต มอก. / ค้นหาใบอนุญาตที่คุณต้องการ

( N
ปัจจุบันมีใบอนุญาตสินค้า 55 รายการในกลุ่มนี้

ท่านสามารถค้นหา พิกัดศุลกากร (HS Code) ของสินค้าท่านได้จากรายการเหล่านี้

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.