ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ตามกฎหมายไทย บริษัท ที่ต้องการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนใบรับรอง “มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือ มอก.เสียก่อน ปัจจุบันนั้นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมตามมาตราฐานของ มอก. ครอบคลุมสินค้าอุปโภคมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งรายการสินค้าควบคุมของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มมาตรฐานใหม่ ๆทุกเดือน

ผู้นำเข้าจึงควรหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อยู่เสมอ

ไปถึงเส้นชัยกับ Pro License

การเดินเรื่องขอใบอนุญาตนั้น มี 2 ขั้นตอนสำคัญ คือ

1 การประเมินการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต
2 การประเมินสินค้า

 การประเมินการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตที่ท่านต้องการ โดยระบบควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตนี้ จะได้รับการประเมินตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ เช่น

 1. การตรวจโรงงาน รวมทั้งเอกสารการรับรองคุณภาพ
  การตรวจโรงงาน โดยพนักงานจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นั้นจะควบคู่ไปกับการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ในกรณีที่ทาง สมอ. ไม่สามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ ทางบริษัทต้องสำแดงเอกสารแสดงกระบวนการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต และหากหลักฐานต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ อาจต้องมีการเยี่ยมชมโรงงานในต่างประเทศควบคู่ด้วย
 1. การตรวจสอบใบรับรอง ISO 9000
  การประเมินระบบควบคุมคุณภาพจะได้รับการยกเว้นสำหรับผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองจาก ISO 9000 โดยใบรับรองนี้จะได้รับการพิจารณาหากใบรับรองดังกล่าวออกโดยหน่วยรับรองที่กำหนดไว้ เช่น
 • คณะกรรมการแห่งชาติ ว่า ด้วยการรับรองระบบงาน (NAC)
 • คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

สมอ. อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่มีมาตราฐานในการรับรองคุณภาพการผลิตแตกต่างจากมาตราฐานปกติ หรือหากการตรวจสอบที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์

การประเมินสินค้า สมอ. จะประเมินสินค้าโดยใช้หลักเกณฑ์ของ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยมีขั้นตอนที่มากมายเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

 1. การตรวจสินค้าตัวอย่างในห้องปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ สมอ.
 2. การทดสอบสินค้าตัวอย่างที่โรงงาน โดยพนักงานของโรงงานภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ สมอ.
  เพื่อพิจารณาว่าโรงงานมีอุปกรณ์ทดสอบที่กำหนดไว้ครบถ้วน และมีบุคลากรที่มีความสามารถในการทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตราฐาน
 3. การรายงานผลการประเมิน อาจมีการการสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ ยกเว้นสินค้าที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบจากห้องแล็บเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการประเมินเพื่อรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

เช่นเดียวกับการตรวจสอบ ใบรับรอง ISO 9000 สมอ. อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่มีมาตราฐานในการรับรองคุณภาพการผลิตแตกต่างจากมาตราฐานปกติ หรือหากการตรวจสอบที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์

บริการที่ช่วยประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. สำหรับประเทศไทยนั้น ใกล้เคียงกับกระบวนการรับรองมาตรฐานของประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขึ้นชื่อว่าซับซ้อนยุ่งยาก ซึ่งทำให้ท่านต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหากทีมงานที่ยื่นขอใบอนุญาตไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

โรงงานส่วนใหญ่ถึงแม้จะเชี่ยวชาญในขั้นตอนการผลิต ก็มักไม่เข้าใจกฎระเบียบในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น รวมไปถึงการสร้างความประทับใจให้ผู้ประเมิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายเสียเครดิตได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในการขอหนังสืออนุญาตจึงเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด

 บริการและความช่วยเหลือ

 • Pro License Co. Ltd. จะดำเนินงานในฐานะตัวแทนของบริษัทในการยื่นขอสมัครหนังสือรับรองจาก สมอ. เรายังช่วยท่านพิจารณาเอกสารและประเภทใบรับรองที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในการจำหน่ายสินค้า เพื่อลดต้นทุนและเวลาให้ได้มากที่สุด
 • เตรียมเอกสารในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามข้อกำหนดของ สมอ.
 • ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ในโรงงานและบันทึกหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพ
 • จัดเตรียมการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อ เตรียมพร้อมทีมงานสำหรับการประเมินระบบควบคุมคุณภาพโรงงาน
 • แนะนำวิธีการเตรียมสินค้าตัวอย่างสำหรับตรวจสอบในห้องแล็บ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สมอ. เพื่อทำเครื่องหมายตัวอย่าง บนสินค้าเพื่อส่งไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก มอก.
 • ช่วยเลือกหน่วยตรวจสอบ (IB) ที่ได้รับอนุญาตและห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

ท่านสามารถค้นหาประเภทของหนังสือรับรองที่ท่านต้องใช้ ที่นี่

หากท่านไม่พบใบอนุญาตที่เหมาะสม อย่างลังเลที่จะติดต่อเรา เพื่อรับคำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยท่านพิจารณาหนังสืออนุญาตจาก สมอ. ที่เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของท่าน

ค้นหาใบอนุญาต มอก. ที่ท่านต้องการ

#
ปัจจุบันมีใบอนุญาตสินค้า 739 รายการในกลุ่มนี้

ท่านสามารถค้นหา พิกัดศุลกากร (HS Code) ของสินค้าท่านได้จากรายการเหล่านี้

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.