ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศไทยในการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า

ไม่ว่าจะเป็น SME ในประเทศ หรือ บริษัทต่างชาติ การดำเนินเรื่องขอใบอนุญาตการนำเข้าสินค้านั้น ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนผู้รับผิดชอบในประเทศไทย โดยเฉพาะการยื่นขอใบอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางผู้นำเข้า “ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย” อันเป็นข้อบังคับของทางหน่วยงานที่กล่าวมา

สำหรับบริษัทต่างชาติที่เจอปัญหาเรื่องสัญชาติ สามารถแก้ปัญหาได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้บริการ Pro license ให้เป็นตัวแทนสัญชาติไทยในการดำเนินการยื่นเรื่อง โดยทาง Pro license จะรับหน้าที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตนำเข้าสินค้าให้ในกรณีที่ทางผู้นำเข้าไม่มีตัวแทนบริษัทประจำประเทศไทย เพื่อลดระยะเวลา และ ความยุ่งยากในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาต แต่จะไม่รวมไปถึง  การขนส่ง, การสำแดงสิ่งของนำเข้า, เคลียร์สินค้านำเข้า และ ค่าภาษีนำเข้า ต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวได้ตามเวลาทำการ

ติดต่อเพิ่มเติม

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.