Pro License จะช่วยให้งานของท่านง่ายขึ้นได้อย่างไร?

Pro License นำเสนอบริการที่สะดวกรวดเร็วในการสมัครและขอใบอนุญาตจาก มอก. กสทช. และ อย. ให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ โดยจัดเตรียมการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ให้ท่านผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนสินค้าอย่างมั่นใจ และสามารถนำเข้า ผลิต และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยได้อย่างไร้กังวล

ปัจจุบัน กรมศุลกากร และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้เริ่มดำเนินโครงการ National Single Window (NSW) ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาระบบการบริการแบบครบวงจร โดยมีการการลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และเน้นไปที่การใช้ระบบข้อมูลอัตโนมัติของศุลกากรแทน  เอกสารทั้งหมดเช่น ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก และ ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกย้ายเข้าสู่ระบบ NSW ของประเทศไทย ไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีใบอนุญาต  โดยมีขั้นตอนมากมายดังนี้  

Pro License จะช่วยให้งานของท่านง่ายขึ้นได้อย่างไร

Pro License จะช่วยท่านรวบรวมและป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดลงในระบบ NSW พร้อมส่งเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย  แม้กระบวนการทั้งหมดจะค่อนข้างซับซ้อน แต่ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เรามีจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ เราจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นความลำบากในการจัดการเอกสาร และได้มาซึ่งหนังสือรับรองอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

บริการต่าง ๆ จาก Pro License

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สินค้าต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องผ่านรับรองตามกฏและมาตราฐาน มอก. เสียก่อน โดยจะมีการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรอง โดย Pro License จะช่วยให้ท่านได้รับการตรวจสอบ จาก สมอ. อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย เพื่อให้ท่านผ่านเกณฑ์ มอก. ตามมาตรฐาน  งานหลักของเราคือจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองเพื่อตรวจสอบโรงงานผลิตของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เราจะช่วยจัดเตรียมและเร่งกระบวนการทดสอบสินค้าในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก. ในประเทศไทย เพื่อให้ขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กสทช. คือหน่วยงานที่รับรองและควบคุมการใช้อุปกรณ์คลื่นความถี่ หรือ วิทยุสื่อสารในกิจการโทรคมนาคมต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่เชื่อถือได้  ตรงตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

งานหลักและความเชี่ยวชาญของ Pro License คือการที่สินค้าของท่านได้รับหนังสือรับรองสำหรับสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม อันได้แก่ ประเภท ก, ประเภท ­ข และประเภท SDoC

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อย. คือผู้ควบคุมมาตรฐานและการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและยา รวมไปถึง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท, ยาเสพติด, เครื่องมือแพทย์, สารระเหย, เครื่องสำอาง และ วัตถุอันตราย อื่น ๆ ในประเทศไทย Pro License สามารถช่วยท่านผ่าน 2 ขั้นตอนสำคัญในการขอใบรับรอง ซึ่งก็คือ 1 การอนุมัติสถานที่ผลิตก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าสินค้านั้น ๆ และ 2 การอนุมัติผลิตภัณฑ์จริง เพื่อรับรองว่าผู้บริโภคจะมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในการใช้สินค้านั้น ๆ

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.