การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าแบบเร่งด่วนและการต่ออายุ

กระทรวงพาณิชย์ประจำประเทศไทยได้ระบุสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมการนำเข้าไว้หลายประเภท ซึ่งสินค้าเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตก่อนที่จะสามารถนำเข้ามาได้ ซึ่งหากท่านพบว่าใบอนุญาตของท่านหายหรือหมดอายุ ทำให้ศุลกากรไม่ยอมปล่อยสินค้า อันเป็นปัญหาที่จะกระทบกับธุรกิจของท่านอย่างใหญ่หลวง  Pro License คือตัวช่วยเร่งด่วนของคุณ !

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้นำเข้า:

  • ไม่ทราบว่าต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า
  • คาดหวังให้ตัวแทนประจำประเทศไทยหรือโบรกเกอร์เป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตให้
  • รายชื่อสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • ไม่สามารถต่ออายุของใบอนุญาตได้

จะทำอย่างไรหากสินค้ามาถึงแล้วแต่ไม่สามารถนำเข้ามาได้ ?

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้านั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งยังใช้ระยะเวลานาน เช่นในกรณีของ ตัวอย่างการขอใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้งหมดต้องใช้เอกสารและข้อมูลจำนวนมาก อีกทั้งกินระยะเวลานานในการอนุมัติ

แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีม Pro License เราจะช่วยลดความยุ่งยากทั้งหมด โดยจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นอย่างถูกต้องและทันท่วงที ทีมงานรับประกันความถูกต้องในขั้นตอนการจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขออนุมัติ, รายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ รวมถึงการเร่งระยะเวลาของการตรวจสอบสินค้าให้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่เสียเวลาหากใบสมัครของคุณถูกตีกลับเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะเวลา และราคาที่ดีที่สุด

ติดต่อให้เราจัดการกับขั้นตอนแสนยุ่งยากของการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าของคุณได้ทันที

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.